Image

ARC CONNECT

Verificari PRAM autorizate ANRE


Verificarile periodice PRAM sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele legale pot avea consecinte grave asupra integritătii imobilelor sau asupra vieţilor omenesti şi de aceea recomandam efectuarea acestor verificari PRAM la termenele scadente, precum si de fiecare dată când consideraţi că instalaţia electrică trebuie verificata, avizata sau certificata pram.

Toate verificariele efectuate de catre specialistii ARC, sunt autorizate ANRE si se realizeaza in conformitate cu legislatia si normativele, in vigoare.


Masuratori rezistenta de dispersie priza de pamant

Masuratori rezistenta de izolatie cabluri electrice
Masuratori nivel tensiune, curent

Verificare continuitati


Pentru toate masuratorile, eliberam buletine PRAM de incercare, cu valorile masurate.

VERIFICARI PRAM

Nume