Firma care emite buletine PRAM si efectueaza verificari pram, trebuie sa fie atestata ANRE:
Ordinul 24 din 20 iulie 2007 (Ordinul 24/2007 . 

Persoana care efectueaza verificarea PRAM trebuie sa fie electrician autorizat ANRE

Verificari PRAM si masuratori prize de pamant – 0723 758 58

2.    Buletinele PRAM emise de catre firmele neatestate ANRE sunt NULE si acest lucru constituie CONTRAVENTIE

Regulamentul din 20 iulie 2007

Mentenanta electrica

Ce inseamna o verificari PRAM?

Una dintre masurile importante care vizeaza protectia muncii atunci cand vorbim de orice mediu de afaceri, este verificarea PRAM. Aceasta denumire este des intalnita sub aceasta forma, semnificatia sa referindu-se la verificarea protectiei prin punerea la pamant a instalatiei electrice si a paratrasnetelor.

Este usor de inteles de ce este necesar ca aceasta verificare sa fie facuta, si care sunt efectele sale pozitive in mentinerea sigurantei la locul de munca. Vom raspunde in acest articol la cateva intrebari importante,  care aduc o clarificare mai mare in ceea ce priveste realizarea verificarii PRAM.

Tipuri de masuratori si verificari PRAM

Principalele tipuri de incercari si verificari periodicecare se fac într-o instalație electrică de joasă tensiune, se referă la:
Masuratori privind continuitatea conductoarelor de protecţie.
Se recomandă ca testul sa fie efectuat fără sarcină, cu o sursa de tensiune între 4V şi 24V d.c. sau a.c. şi un curent de 200mA.

Masuratori privind continuitatea conductoarelor de alimentare. Acest test se efectuează pentru a verifica continuitatea fiecărui conductor, inclusiv conductorul de protectie.

 Rezistenţa de izolaţie, este un alt tip de incercare. Acest test se realizeaza prin masurari ale rezistentei de izolatie între conductorul de fază şi cel neutru, conectaţi împreună şi conductorul de protecţie conectat la pamânt.

Rezultatele testelor de continuitate obținute în urma incercarilor, trebuie sa fie înregistrate în ohmi.
În cazul în care dispozitivele de protecţie la supratensiuni (SPD) sau alte echipamente sunt de natura sa influenţeze testul de verificare sau ar deteriora echipamente, acestea ar trebuie sa fie deconectate înainte de efectuarea testului de rezistenta de izolatie.

În cazul în care nu este rezonabil posibil pentru a deconecta un astfel de echipament (de exemplu, priza fixa care încorporeaza un SPD), tensiunea de încercare pentru circuitul special, poate fi redusă la 250V DC, dar rezistenţa de izolaţie trebuie să aibă o valoare de cel puţin 1MΩ.

 Protecţia prin alimentare cu tensiune foarte joasă (TFJP şi TFJS). Se confirmă prin măsurarea rezistenței de izolaţie.

Masuratori si verificari PRAM

 Protecţia prin separare electrică. Se confirmă prin măsurarea rezistentei de izolaţie.

 Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ. În cazul în care o instalaţie de împământare este încorporată instalaţiei elelctrice, un alt tip de masuratori care trebuie realizat este si masurarea rezistenţei de dispersie a fiecărui electrod al prizei de pământ. 
Această verificare este foarte importantă din punct de vedere a securitatii electrice.
Buletinul de incercare (Buletinul PRAM) eliberat în urma măsurătorilor efectuate cuprinde valoarea înregistrată în urma acestei încercări.

Verificarea succesiunii fazelor. Pentru circuite polifazate, din punct de vedere al procedurii de testare a instalatiilor elelctrice, se verifică faptul ca secvenţa de fază este menţinută, adică sensul de rotație indicat pe aparatul de test, nu are sens contrar acelor de ceasornic.

Căderea de tensiune. Caderea de tensiune poate fi evaluata din punct de vedere al testelor efectuate, prin masurarea impedanței circuitului, dar şi prin intermediul calculelor.

Cand se efectueaza verificarea PRAM?

In ceea ce priveste frecventa efectuarii verificarii PRAM, ca activitate de preventie, vorbim si aici despre o recomandare clar definita prin lege. In acest sens, recomandarea este pentru efectuarea verificarii PRAM de doua ori pe an. Se va face o data pe timp uscat si o data pe timp umed, pentru obtinerea unor rezultate ce tin cont de toti parametrii. Acolo unde nu se poate face acest lucru din motive obiective, verificarea PRAM este obligatorie o data pe an.

Raportul de masuratori si verificari PRAM!

In urma efectuarii acestei masuratori se va intocmi un raport sau un buletin in care vor fi mentionate informatii referitoare la:

  • conditiile de masurare,
  • tipul aparatului,
  • executantul si locul unde s-a realizat masurarea.

Ce tip de control ne poate solicita buletinul PRAM?

In afara functiei principale de preventie, verificarea PRAM si intocmirea raportului efectuarii acestei masurari sunt necesare pentru a ne asigura in cazul unor controale efectuate de: Protectia Muncii, Pompieri, Protectia Consumatorului.

Servicii de verificari, măsurători, testări şi încercări PRAMTarife standardTarife suplimentare
Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ140 lei/buc
80 LEI > 3 buc
– 
Continuitatea centurii de împământare10 lei/buc
Continuitatea racordurilor de la centura de împământare la TEG şi de la TEG la fiecare TED10 lei/buc
Continuitatea nulului de protecţie din barele PE ale fiecărui TED până la locul de racordare a consumatorilor2,5 lei > 100 buc5 lei < 1 – 100 buc
Eliberare buletin PRAMMinim 130 lei

Cine are dreptul legal sa efectueze verificari PRAM?

 Persoana care efectueaza verificarea PRAM trebuie sa fie electrician autorizat ANRE

a) executarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se faca numai de catre personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrarea respectiva;

b) Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, intretinute, reglate, reparate si puse sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitatii muncii.

c) electrician autorizat – persoana fizica, titulara a unei legitimatii emise de autoritatea competenta, autorizata in conditiile regulamentului pentru a desfasura, conform competentelor acordate, activitati de proiectare/executare a instalatiilor electrice racordate la SEN;

d)         Conform legislatiei in vigoare, numai electricienii autorizati au voie sa intervina asupra instalatiei electrice, chiar daca aceasta se afla in interiorul locuintei dumneavoastra.
         Un electrician autorizat are o legitimatie emisa de ANRE(autoritatea competenta in domeniul energiei), care ii da dreptul sa intervina asupra instalatiei electrice conectata la sistemul electroenergetic national.

Cum efectuam verificarea si masuratorile PRAM?

Masurarea rezistentei de dispersie
     Conditii de executie a probei
Verificarea va fi efectuata numai de catre personal instruit pentru astfel de masurari. 
     Momentul efectuarii probei
B. Instalatii de joasa tensiune, cu exceptia stalpilor, o data la 2 ani, iar in exploatarile subterane, de doua ori pe an pentru cele locale si o data pe an pentru reteaua generala. 
In mediile foarte periculoase – o data pe an.

     20.2. Verificarea gradului de corodare a instalatiilor de legare la pamant


     Momentul efectuarii probelor


Dupa 10 ani de la ingropare si ulterior cel putin o data la 5 ani

     – Ordin nr. 108 din 1 August 2001/ Ministerul de Interne/ pentru aprobarea DGPSI 004
Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice:
     Art. 94. Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant,cel putin de doua ori pe an;
b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an 
Verificarea periodica a instalatiilor electrice este necesara, deoarece toate instalatiile se deterioreaza din cauza unui numar de factori cum ar fi incarcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune , imbatrinirea izolatiilor. 
In consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate si testate periodic.

Concluzii!

Nu neglijati verificarea instalatiilor electrice si nu apelati la persoane neautorizate ANRE.

Viata are prioritate!!

Pentru informatii, va stam la dispozitie:

Telefon: 0723 758 558